توهین به شعور مخاطب ( درباره فیلم تو ومن )

تا به حال شده است کسی با شما طوری صحبت کند که انگار شما  بیشعور و نفهم فرض کرده؟

تا به حال شده که به چنین کسی بابت این نوع مخاطب قرار دادن پول هم بدهید؟

تماشای این فیلم دقیقا مصداق همین موضوع است

فیلم کوچکترین ارزشی از بابت اینکه کلمه ای تحت عنوان نقد ، ارزشیابی ، تحلیل ، یادداشت یا برداشت شخصی یا هر چیز دیگری از این دست داشته باشد ندارد یک داستان (کدام داستان؟! حیف از کلمه داستان ) بی سر وته و آشفته بازار مزخرف به تمام معنا

فقط دوست داشتم از جناب کارگردان (؟!‌) با آنهمه سابقه کار بخوام تشریف ببرند یک بار بر سر کلاسهای مبتدی آموزش سینما بنشینند و یا فیلم های بچه های تازه کار انجمن سینما را تماشا کنند خواهند دید اولین درسی که در کارگردانی میدهنداین است به هزار ویک دلیل ردیف کردن اندازه نماهای یکسان پشت سر هم غلط است و حتی در سینمای هنری هم چنین خبطی را مرتکب نمیشوند (خداراشکر فیلم به شکلی بوده که جرات چنین ادعایی را هم نمیتواند داشته باشد )

داستان و پیرنگ و روایت منسجم و پرداخت ومیزانسن و ... همه پیشکش

یعنی واقعا تا این حد ؟

/ 0 نظر / 50 بازدید