توضیح ...

دوستان قدیمی میدونن که مطالب اخیر یادداشت هایی هستند که دروبلاگ قدیمی ام داشتم والبته توضیح تکراری خواهد بود که این مطالب هیچ ارزشی به عنوان اینکه نام نقد فیلم داشته و در چنین جایگاهی قرار بگیرند ندارند 

/ 0 نظر / 57 بازدید